اقتصادنیوز : بیت کوین امروز هم منفی است که البته افت کمتر از یک درصدی داشته. اما اتریوم بیش از 4 درصد افت کرده است.

اقتصادنیوز : بیت کوین امروز هم منفی است که البته افت کمتر از یک درصدی داشته. اما اتریوم بیش از 4 درصد افت کرده است.