استان فارس در دوره خیز پنجم شیوع کروناویروس، شاهد افزایش نگران کننده آمارهای ابتلا، بستری و فوت بود و رکوردهای تازه‌ای را آمارهای روزانه تعداد بیماران بستری و مرگ بر اثر ابتلا به کووید۱۹ ثبت کرد….

استان فارس در دوره خیز پنجم شیوع کروناویروس، شاهد افزایش نگران کننده آمارهای ابتلا، بستری و فوت بود و رکوردهای تازه‌ای را آمارهای روزانه تعداد بیماران بستری و مرگ بر اثر ابتلا به کووید۱۹ ثبت کرد.