خیز پنجم کرونا با رکوردزنی بی‌سابقه در مرگ و میرها، روزهای سختی را برای ساکنان مناطق مختلف کشور رقم زده است و در این شرایط تمام تلاش ‌مسوولان استان خراسان رضوی و به‌ویژه کلانشهر مشهد نیز بر کنترل بحران و رسیدگی به مشکلات بیماران کرونایی متمرکز شده است….

خیز پنجم کرونا با رکوردزنی بی‌سابقه در مرگ و میرها، روزهای سختی را برای ساکنان مناطق مختلف کشور رقم زده است و در این شرایط تمام تلاش ‌مسوولان استان خراسان رضوی و به‌ویژه کلانشهر مشهد نیز بر کنترل بحران و رسیدگی به مشکلات بیماران کرونایی متمرکز شده است.