اینکه مجموعه‌ای سخنگو داشته باشد، اما حتی یک بار نشست خبری برگزار نکند، حتی یک بار سخنگویش در جمع خبرنگاران حضور نیافته و به سوالات ایشان پاسخ ندهد و مصوبات آن مجموعه را در قالب یک یا چند توییت مبهم و کلی و جملاتی که گاه ایراد نگارشی دارند، منتشر نماید…

اینکه مجموعه‌ای سخنگو داشته باشد، اما حتی یک بار نشست خبری برگزار نکند، حتی یک بار سخنگویش در جمع خبرنگاران حضور نیافته و به سوالات ایشان پاسخ ندهد و مصوبات آن مجموعه را در قالب یک یا چند توییت مبهم و کلی و جملاتی که گاه ایراد نگارشی دارند، منتشر نماید، شاید عجیب به نظر برسد، اما واقعیتی است که در ستاد ملی مقابله با کرونا جریان دارد!