به مناسبت عید سعید فطر شبکه یک سیما ویژه برنامه هایی را یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ خرداد روی آنتن خواهد برد.

به مناسبت عید سعید فطر شبکه یک سیما ویژه برنامه هایی را یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ خرداد روی آنتن خواهد برد.