نظامیان اسرائیلی در ادامه حملات روزانه خود علیه فلسطینیان در کرانه باختری بیش از 10 تن از آن‌ها از جمله شیخ «بسام السعدی»، از رهبران ارشد جنبش جهاد اسلامی را بازداشت کردند که این اقدام واکنش گروه‌های فلسطینی، در رأس آن‌ها جهاد اسلامی و حماس را در پی دا…

نظامیان اسرائیلی در ادامه حملات روزانه خود علیه فلسطینیان در کرانه باختری بیش از 10 تن از آن‌ها از جمله شیخ «بسام السعدی»، از رهبران ارشد جنبش جهاد اسلامی را بازداشت کردند که این اقدام واکنش گروه‌های فلسطینی، در رأس آن‌ها جهاد اسلامی و حماس را در پی داشت.