فرماندار دماوند با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۷۰۰ نفر اسکان اضطراری داده شده‌، گفت: تمام روستاهایی که در بستر روخانه بود را به کمک نیروهای امداد، پلیسو بسیج کامل تخلیه کردیم….

فرماندار دماوند با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۷۰۰ نفر اسکان اضطراری داده شده‌، گفت: تمام روستاهایی که در بستر روخانه بود را به کمک نیروهای امداد، پلیسو بسیج کامل تخلیه کردیم.