رئیس هیئت بازرسی ستاد اتنخابات شهرستان شیراز:رئیس هیئت بازرسی ستاد اتنخابات شهرستان شیراز اعلام کرد که همه تخلفات انجام شده تبلیغاتی در قالب فیلم و عکس مستندسازی و به ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی در دادگستری ارسال می‌شود و یک نسخه آن نیز در اختیا…

رئیس هیئت بازرسی ستاد اتنخابات شهرستان شیراز:رئیس هیئت بازرسی ستاد اتنخابات شهرستان شیراز اعلام کرد که همه تخلفات انجام شده تبلیغاتی در قالب فیلم و عکس مستندسازی و به ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی در دادگستری ارسال می‌شود و یک نسخه آن نیز در اختیار استانداری قرار می‌گیرد.