رکنا:مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به تخصیص 37.5 میلیارد تومان اعتبار در راستای اجرای طرح بهارستان به استان همدان گفت: در بخش روستایی تاکنون 23 میلیارد تومان از این مبلغ در استان هزینه شده است….

رکنا:مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به تخصیص 37.5 میلیارد تومان اعتبار در راستای اجرای طرح بهارستان به استان همدان گفت: در بخش روستایی تاکنون 23 میلیارد تومان از این مبلغ در استان هزینه شده است.