مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان گفت: توزیع سوخت سه مرحله نفت سفید فوق‌العاده برای مصرف‌کنندگان به دلیل برودت هوا اعلام شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان گفت: توزیع سوخت سه مرحله نفت سفید فوق‌العاده برای مصرف‌کنندگان به دلیل برودت هوا اعلام شده است.