نخستین محموله ار واکسن روسی ویروس کرونا (اسپوتنیک وی) به بلاروس تحویل داده شد.

نخستین محموله ار واکسن روسی ویروس کرونا (اسپوتنیک وی) به بلاروس تحویل داده شد.