احمد علیرضا بیگی نوشت: اعلام تحریم دکتر احمدی‌نژاد توسط شخص بایدن نشان داد که علاوه بر جریان‌های ورشکسته سیاسی داخلی، آمریکایی ها هم از او در هراسند….

احمد علیرضا بیگی نوشت: اعلام تحریم دکتر احمدی‌نژاد توسط شخص بایدن نشان داد که علاوه بر جریان‌های ورشکسته سیاسی داخلی، آمریکایی ها هم از او در هراسند.