همدان – «حمایت شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع غذایی می‌تواند گام مؤثری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و قطع وابستگی به کشورهای خارجی باشد» این جملات بخشی از یادداشت یحیی احمدی فعال رسانه‌ای بر…

همدان – «حمایت شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع غذایی می‌تواند گام مؤثری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و قطع وابستگی به کشورهای خارجی باشد» این جملات بخشی از یادداشت یحیی احمدی فعال رسانه‌ای برای بازار است که در ادامه می‌خوانید.