فایننشال تایمز گزارش داد که جدیدترین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ممکن است به معنای محدود کردن قیمت نفت این کشور باشد.

فایننشال تایمز گزارش داد که جدیدترین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ممکن است به معنای محدود کردن قیمت نفت این کشور باشد.