دبیر ستاد انتخابات خوزستان با بیان این‌که تحت هیچ شرایطی نتایج اولیه انتخابات اعلام نمی‌شود، گفت: زمانی که شمارش به صورت ۱۰۰ درصدی تایید شود، نتایج نهایی اعلام خواهد شد….

دبیر ستاد انتخابات خوزستان با بیان این‌که تحت هیچ شرایطی نتایج اولیه انتخابات اعلام نمی‌شود، گفت: زمانی که شمارش به صورت ۱۰۰ درصدی تایید شود، نتایج نهایی اعلام خواهد شد.