مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به مناسبت میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره (س) و روز زن، از بانوان شاغل در این مجموعه تقدیر و تجلیل کرد….

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به مناسبت میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره (س) و روز زن، از بانوان شاغل در این مجموعه تقدیر و تجلیل کرد.