تجلیل از قهرمانان اسکیت با حضور رییس جمهور
تجلیل از قهرمانان اسکیت با حضور رییس جمهور

شهریاریها :مراسم تجلیل از قهرمانان سال ۹۳ ورزش کشور با تقدیر از مدال آوران آسیایی و جهانی ۲۵ رشته ورزشی توسط رییس جمهور و وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، در این مراسم رییس، دبیر، قهرمانان و ورزشکاران اسکیت نیز حضور داشتند که مورد تقدیر قرار گرفتند. در این […]

photo_2016-03-15_13-33-37شهریاریها :مراسم تجلیل از قهرمانان سال ۹۳ ورزش کشور با تقدیر از مدال آوران آسیایی و جهانی ۲۵ رشته ورزشی توسط رییس جمهور و وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، در این مراسم رییس، دبیر، قهرمانان و ورزشکاران اسکیت نیز حضور داشتند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم یکی از قهرمانان به نمایندگی از سایر ورزشکارانی که در سال ۹۳، مدال جهانی و آسیایی کسب کرده بودند، به همراه رییس فدراسیون مدال خود را از دست رییس جمهور، رییس دفتر وی و وزیر ورزش و جوانان دریافت کردند.

دکتر فریبا محمدیان (رییس فدراسیون) همراه با محمد صالحی (مقام سوم مسابقات قهرمانی آسیا در رشته اسکیت سرعت) و لعیا عربی (مقام دوم مسابقات قهرمانی آسیا در رشته فری استایل) به نمایندگی از سایر قهرمانان سال ۹۳ مورد تقدیر قرار گرفتند.