جشنواره فیلم زوریخ با اهدای جایزه «چشم طلایی» به مدس میکلسن به پاس مهارت و دستاوردهای او از این بازیگر دانمارکی تقدیر می‌کند.

جشنواره فیلم زوریخ با اهدای جایزه «چشم طلایی» به مدس میکلسن به پاس مهارت و دستاوردهای او از این بازیگر دانمارکی تقدیر می‌کند.