در کشاکش برگزار می‌شود برگزار نمی‌شود، بالاخره کنکور ارشد برگزار شد، امروز در یکی از حوزه‌ها به عنوان داوطلب حضور پیدا کردم.

در کشاکش برگزار می‌شود برگزار نمی‌شود، بالاخره کنکور ارشد برگزار شد، امروز در یکی از حوزه‌ها به عنوان داوطلب حضور پیدا کردم.