تجاوز بالگرد‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه و انتخاب معاون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جمله تحولات مهم جهان طی ساعات گذشته هستند….

تجاوز بالگرد‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه و انتخاب معاون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جمله تحولات مهم جهان طی ساعات گذشته هستند.