کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد تقریبا نیمی از جمعیت ژاپن بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ را از طریق تلویزیون تماشا کرده اند.

کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد تقریبا نیمی از جمعیت ژاپن بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ را از طریق تلویزیون تماشا کرده اند.