انتشار تصویر بنری از تیم پرسپولیس در یکی از اتوبان‌های تهران در فضای مجازی پربازدید شده است.

انتشار تصویر بنری از تیم پرسپولیس در یکی از اتوبان‌های تهران در فضای مجازی پربازدید شده است.