برنامه زاویه پنهان به تهیه کنندگی سعید یوسفی روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه موضوع تبلیغات کاذب درمان پوست و مو که از شبکه های ماهواره ای پخش می شود را مورد بررسی قرار می دهد. به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، سعید یوسفی؛ تهیه کننده برنامه در این باره توضیح داد: در این برنامه به […]

برنامه زاویه پنهان به تهیه کنندگی سعید یوسفی روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه موضوع تبلیغات کاذب درمان پوست و مو که از شبکه های ماهواره ای پخش می شود را مورد بررسی قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، سعید یوسفی؛ تهیه کننده برنامه در این باره توضیح داد: در این برنامه به تبلیغات کاذب و دروغین که از شبکه های ماهواره ای در حوزه سلامت پخش می شود، می پردازیم. این برنامه از تولیدات گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت است و کاملاً چالشی و پژوهش محور است. ما تبلیغات کاذب و دروغین را زیر ذره بین قرار می دهیم و با حضور کارشناسان حوزه سلامت و مسئولان رسانه مورد بررسی قرار می دهیم.
وی ادامه می دهد: در برنامه روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه تبلیغات کاذب درمان پوست و مو را می پردازیم که در ماهواره ها مرتب درباره آن تبلیغات کاذب می بینیم. این برنامه شامل دو آیتم با نام های گزارشگر ما و میکروفن مخفی است و ساعت ۱۳ و ۲۰ از رادیو سلامت پخش می شود.