برنامه زاویه پنهان به تهیه کنندگی سعید یوسفی روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه موضوع تبلیغات کاذب درمان ترک اعتیاد که از شبکه های ماهواره ای پخش می شود را مورد بررسی قرار می دهد. به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، سعید یوسفی تهیه کننده برنامه در این باره توضیح داد: در این برنامه به تبلیغات […]

برنامه زاویه پنهان به تهیه کنندگی سعید یوسفی روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه موضوع تبلیغات کاذب درمان ترک اعتیاد که از شبکه های ماهواره ای پخش می شود را مورد بررسی قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، سعید یوسفی تهیه کننده برنامه در این باره توضیح داد: در این برنامه به تبلیغات کاذب و دروغین که از شبکه های ماهواره ای در حوزه سلامت پخش می شود، می پردازیم. این برنامه از تولیدات گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت است و کاملاً چالشی و پژوهش محور است. ما تبلیغات کاذب و دروغین را زیر ذره بین قرار می دهیم و با حضور کارشناسان حوزه سلامت و مسئولان رسانه مورد بررسی قرار می دهیم.
وی ادامه می دهد: این برنامه شامل دو آیتم است. یکی از آیتم ها با نام گزارشگر ما باشید با هدف ایجاد تعامل میان مخاطبان پخش می شود. محتوای این آیتم به واسطه مردم تامین می شود. آیتم دوم با نام میکروفن مخفی است که خودم به عنوان یک فرد نیازمند با مراکزی تماس می گیرند که مدعی هستند در حوزه سلامت و پزشکی خدمات می دهند، در حالی که تبلیغات کاذب است و بعد با رعایت مسائل حقوقی صحبت های آنها در برنامه پخش می شود. در برنامه فردا چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ماه موضوع تبلیغات کاذب درمان ترک اعتیاد را خواهیم پرداخت که ساعت ۱۳ و ۲۰ از رادیو سلامت پخش می شود.