با شروع زمان تبلیغات کاندیدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تبلیغات نامزدها از بامداد پنجشنبه ۲۴ بهمن شروع شده و تا ساعت ۸ صبح پنجشنبه یکم اسفند ادامه خواهد داشت….

با شروع زمان تبلیغات کاندیدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تبلیغات نامزدها از بامداد پنجشنبه ۲۴ بهمن شروع شده و تا ساعت ۸ صبح پنجشنبه یکم اسفند ادامه خواهد داشت.