علی شادمان با انتشار پست تازه در اینستاگرام عید نوروز را تبریک گفت و نوشت: الهی نوروزمون پیروز بشه و سال نو مون مبارک.

علی شادمان با انتشار پست تازه در اینستاگرام عید نوروز را تبریک گفت و نوشت: الهی نوروزمون پیروز بشه و سال نو مون مبارک.