سرپرست هیات کشتی آذربایجان‌غربی گفت: مربی کشتی اهل شهرستان نقده‌ که چندی قبل بدلیل شکسته شدن گوش چند کشتی‌گیر نوجوان مورد اتهام واقع شده بود، با رای دادگاه تبرئه شد. …

سرپرست هیات کشتی آذربایجان‌غربی گفت: مربی کشتی اهل شهرستان نقده‌ که چندی قبل بدلیل شکسته شدن گوش چند کشتی‌گیر نوجوان مورد اتهام واقع شده بود، با رای دادگاه تبرئه شد.