دعوا در عروسی ۳ کشته و زخمی در گمیشان برجای گذاشت.

دعوا در عروسی ۳ کشته و زخمی در گمیشان برجای گذاشت.