معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری از تبادل سه تبعه ایرانی و سه تبعه ترکیه‌ای در مرز بازرگان خبر داد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری از تبادل سه تبعه ایرانی و سه تبعه ترکیه‌ای در مرز بازرگان خبر داد.