نان و پنیر و سبزی فقط مخصوص صبحانه نیست. ساندویچ آن به عنوان میان‌وعده و به خصوص عصرانه نه تنها از تنقلات مضر و حتی کیک و بسکویت‌های خانگی سالم‌تر است بلکه با این ترکیبات پیشنهادی، شما یک طعم و مزه قدیمی را امتحان می‌کنید. این مطلب اسفند ۸۹ در ماهنامه …

نان و پنیر و سبزی فقط مخصوص صبحانه نیست. ساندویچ آن به عنوان میان‌وعده و به خصوص عصرانه نه تنها از تنقلات مضر و حتی کیک و بسکویت‌های خانگی سالم‌تر است بلکه با این ترکیبات پیشنهادی، شما یک طعم و مزه قدیمی را امتحان می‌کنید. این مطلب اسفند ۸۹ در ماهنامه آشپزی منتشر شده است.