سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تا ابتدای آبان همه افراد بالای ۳۰ سال واکسیناسیون می شوند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تا ابتدای آبان همه افراد بالای ۳۰ سال واکسیناسیون می شوند.