تست گیری از بازیکنان لیگ برتر برای حضور در ادامه مسابقات منجر به مثبت اعلام شدن تست کرونا بازیکن تیم فوتبال سایپا شد.

تست گیری از بازیکنان لیگ برتر برای حضور در ادامه مسابقات منجر به مثبت اعلام شدن تست کرونا بازیکن تیم فوتبال سایپا شد.