برخی دانشمندان اسلامی و یهودی حلال بودن گوشت تولید شده در لابراتوار را تائید کرده‌اند.

برخی دانشمندان اسلامی و یهودی حلال بودن گوشت تولید شده در لابراتوار را تائید کرده‌اند.