یکی از مقام‌های ارشد کره جنوبی گفت، کره شمالی به شدت به دنبال هدف قرار دادن سئول با استفاده از برنامه تسلیحات اتمی‌اش است و به چین و روسیه تاکید کرد تا پیونگ یانگ را برای عدم انجام یک آزمایش اتمی متقاعد کنند….

یکی از مقام‌های ارشد کره جنوبی گفت، کره شمالی به شدت به دنبال هدف قرار دادن سئول با استفاده از برنامه تسلیحات اتمی‌اش است و به چین و روسیه تاکید کرد تا پیونگ یانگ را برای عدم انجام یک آزمایش اتمی متقاعد کنند.