وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه طی تماس تلفنی درباره برگزاری هفتمین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی دو جانبه، برنامه ریزی برای انجام سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع مشترک آبی گفتگو کردند….

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه طی تماس تلفنی درباره برگزاری هفتمین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی دو جانبه، برنامه ریزی برای انجام سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع مشترک آبی گفتگو کردند.