آیت الله حبیب الله شعبانی گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و توصیه به رعایت موارد بهداشت فردی و اجتماعی از همه مردم شریف همدان تقاضا دارم که نماز باشکوه عید فطر را در مساجد محل اقامه کنند….

آیت الله حبیب الله شعبانی گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و توصیه به رعایت موارد بهداشت فردی و اجتماعی از همه مردم شریف همدان تقاضا دارم که نماز باشکوه عید فطر را در مساجد محل اقامه کنند.