معاون املاک و کاداستر در جلسه وبیناری با استان‌ها در خصوص قرارداد‌های تثبیت و مستند سازی اراضی ملی و دولتی بر تسریع و دقت در روند تثبیت و مستندسازی اراضی ملی و دولتی تاکید کرد….

معاون املاک و کاداستر در جلسه وبیناری با استان‌ها در خصوص قرارداد‌های تثبیت و مستند سازی اراضی ملی و دولتی بر تسریع و دقت در روند تثبیت و مستندسازی اراضی ملی و دولتی تاکید کرد.