تنی چند از مراجع تقلید در دیدار با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ضمن انتقاد از نابودی سواحل و جنگل‌ها برای احداث ویلا و فعالیت واحد‌های آلاینده صنعتی در حریم شهرها، محیط زیست را حق همه مخلوقات جهان هستی دانسته و بر حفظ آن برای نسل‌…

تنی چند از مراجع تقلید در دیدار با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ضمن انتقاد از نابودی سواحل و جنگل‌ها برای احداث ویلا و فعالیت واحد‌های آلاینده صنعتی در حریم شهرها، محیط زیست را حق همه مخلوقات جهان هستی دانسته و بر حفظ آن برای نسل‌های آینده تاکید کردند.