رئیس‌جمهوری عراق امروز، سه شنبه بر اهمیت مجازات و پیگرد مرتکبان جرائم قتل و ربایندگی در این کشور تاکید کرد.

رئیس‌جمهوری عراق امروز، سه شنبه بر اهمیت مجازات و پیگرد مرتکبان جرائم قتل و ربایندگی در این کشور تاکید کرد.