معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: چند مشاور املاک در روستاهای اطراف اراک و در حریم هستند که شرایط خوبی ندارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: چند مشاور املاک در روستاهای اطراف اراک و در حریم هستند که شرایط خوبی ندارند.