«بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در دیدار با «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد پروژه‌های جدید که منافع مشترک دو کشور را تامین کند، تاکید کرد….

«بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در دیدار با «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد پروژه‌های جدید که منافع مشترک دو کشور را تامین کند، تاکید کرد.