زمین لرزه‌ای نسبتا شدید دقایقی پیش استان‌های جنوب وجنوب شرقی را را تکان داد.

زمین لرزه‌ای نسبتا شدید دقایقی پیش استان‌های جنوب وجنوب شرقی را را تکان داد.