نگاهی به بازار نوشت‌افزار نشان می‌دهد در تمامی اقلام مصرفی کالای داخلی متناسب نیاز در دسترس خریداران قرار دارد و گفته‌های مسئولان صنفی حوزه تولید و فروش نوشت‌افزار نیز این موضوع را تایید می‌کند اما همچنان بخش بزرگی از بازار این کالا در اختیار اقلام خار…

نگاهی به بازار نوشت‌افزار نشان می‌دهد در تمامی اقلام مصرفی کالای داخلی متناسب نیاز در دسترس خریداران قرار دارد و گفته‌های مسئولان صنفی حوزه تولید و فروش نوشت‌افزار نیز این موضوع را تایید می‌کند اما همچنان بخش بزرگی از بازار این کالا در اختیار اقلام خارجی است.