تالار معلمان به کارگردانی ایلکر چاتاک برنده غافلگیرکننده جوایز لولای آلمان یا همان اسکار آلمان شد و عنوان بهترین فیلم سال را از آن خود کرد.

تالار معلمان به کارگردانی ایلکر چاتاک برنده غافلگیرکننده جوایز لولای آلمان یا همان اسکار آلمان شد و عنوان بهترین فیلم سال را از آن خود کرد.