گزارش‌ها حاکی از آن است که در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی ۱۵۹ شرکت عراقی در ترکیه تاسیس شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی ۱۵۹ شرکت عراقی در ترکیه تاسیس شده است.