با اثر ربارش شدید از شب گذشته تاکنون در استان مازندران، سیلاب برخی شهر‌های این استان را در برگرفت و رانش کوه در حدفاصل چالوس به مرزن‌آباد سبب انسداد آزادراه تهران ـ شمال شد….

با اثر ربارش شدید از شب گذشته تاکنون در استان مازندران، سیلاب برخی شهر‌های این استان را در برگرفت و رانش کوه در حدفاصل چالوس به مرزن‌آباد سبب انسداد آزادراه تهران ـ شمال شد.