وزیر کشور گفت: نظام از ابتدای پیروزی انقلاب با توطئه‌ها و تهدیدهای تروریستی متعدد مواجه بوده و توانسته است پابرجا بماند.هر وقت که کشور می‌خواهد در موقعیت برجسته‌ای قرار گیرد، تلاش دارند در افکار عمومی جهانی، آن را تخریب کنند….

وزیر کشور گفت: نظام از ابتدای پیروزی انقلاب با توطئه‌ها و تهدیدهای تروریستی متعدد مواجه بوده و توانسته است پابرجا بماند.هر وقت که کشور می‌خواهد در موقعیت برجسته‌ای قرار گیرد، تلاش دارند در افکار عمومی جهانی، آن را تخریب کنند.