سود سالیانه شستا از 5 آبان توسط سامانه «سجام» به حساب سهام‌داران واریز می‌شود.

سود سالیانه شستا از 5 آبان توسط سامانه «سجام» به حساب سهام‌داران واریز می‌شود.