تاریخ مصرف خون‌های اهدا شده 30 روز است
تاریخ مصرف خون‌های اهدا شده 30 روز است

شهریاریها : مدیر پایگاه انتقال خون گفت: مدت زمانی که بافت خون اهداکننده می‌تواند زنده بماند حداکثر تا 30 روز است و بعد از آن قابل استفاده نیست. شهرام شیرخانی اظهار داشت: هر انسانی می‌تواند با اهدای خون خود جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد. وی در بیان حساس بودن بافت خونی افزود: مدت زنده […]

A0003420شهریاریها : مدیر پایگاه انتقال خون گفت: مدت زمانی که بافت خون اهداکننده می‌تواند زنده بماند حداکثر تا 30 روز است و بعد از آن قابل استفاده نیست.

شهرام شیرخانی اظهار داشت: هر انسانی می‌تواند با اهدای خون خود جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد.

وی در بیان حساس بودن بافت خونی افزود: مدت زنده بودن بافت خونی مراجعه کنندگان بعد از اهدا 28 تا 30 روز بوده و بعد از آن این بافت مرده و قابل استفاده نخواهد بود.

مدیر پایگاه انتقال خون به توجه به عدم وجود جایگزین مناسب خون و محدود بودن مدت زمان نگهداری خون عنوان کرد: نگهداری خون و فرأورده‌های خونی و همیشگی بودن نیاز خون باعث شده که اهدای خون از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مراجعه کنندگان برای اهدای خون در ماه مبارک رمضان و به خصوص شب‌های احیا به دلیل اعتقادات دینی بسیار زیاد هستند.

شیرخانی تصریح کرد: متوسط افراد مراجعه کننده در ماه‌های سال برای اهدای خون 850 تا یک‌هزار نفر است که بر همین مبنا در شب‌های احیا 200 نفر برای اهدای خون مراجعه می‌کنند.

وی عنوان کرد: اهدا کنندگان معمولًا در ماه رمضان اقدام به اهدای خون می‌کنند که با توجه به تعداد مراجعه کنندگان زیاد و مدت زمان کوتاه زنده بودن بافت خونی تعداد زیادی از ذخایر خونی بعد از 30 روز از بین رفته و دیگر قابل استفاده نیست که این امر سبب کاهش ذخایر خونی در ماه‌های بعدی سال می‌شود.

شیرخانی با اشاره به این مطلب ادامه داد: اهدا کنندگان در ماه‌های رمضان به پایگاه انتقال خون مراجعه می‌کنند که این امر باعث افزایش ذخایر خونی در همان زمان و باعث افت ذخایر خونی پایگاه  انتقال خون در ماه‌ها‌ی بعدی سال می‌شود.

مدیر پایگاه انتقال خون ادامه داد: این ذخایر خونی بسیار با ارزش هستند که باید به درستی از آن‌ها استفاده کرد و با اهدای به موقع خون و در تمام روزهای سال جان تعداد زیادی از نیازمندان به خون را نجات داد.