نماینده مردم رشت در مجلس دهم می‌گوید: بارها گفته‌ام خیلی زود دیر می‌شود، یعنی این چهار سال به زودی تمام می‌شود و هنوز نمایندگان در فاز شعارهای انتخاباتی هستند. تاریخ اعتبار نقدها و بر سر مجلس دهم و دولت زدن‌ها شش ماه است. بعد از شش ماه باید گزارش عملک…

نماینده مردم رشت در مجلس دهم می‌گوید: بارها گفته‌ام خیلی زود دیر می‌شود، یعنی این چهار سال به زودی تمام می‌شود و هنوز نمایندگان در فاز شعارهای انتخاباتی هستند. تاریخ اعتبار نقدها و بر سر مجلس دهم و دولت زدن‌ها شش ماه است. بعد از شش ماه باید گزارش عملکرد بدهند. این نمایندگان می‌گفتند مجلس دهم بی‌عرضه است دلار بالا می‌رود، الان دلار بالا رفته کی بی‌عرضه است؟